toSwitch

1

Mo(ve)ment

Manifestaties:
geen

toSwitch was mijn invulling van het Mo(ve)ment/toTravel project dat het derde jaar Grafisch & Typografisch Ontwerpen aan de Koninklijke Academy van Beeldende Kunst (kabk) afsloot. Deze Web site is een onderdeel daarvan.

Stands 122, 123, 124, 125, 126, 127 bevatten originele kopij — de inhoud van overige stands heb ik later toegevoegd (dikwijls met vultekst).